ACTA Posts

RG Vastustaa ACTA-sopimusta.

Kuten Rolle ansiokkaasti kirjoitti Rollemaassa olemme nyt ehkäpä uhkaavamman tilanteen edessä kuin SOPA/PIPA-aloitteiden edessä eli ACTA. Mikä on ACTA ja miksi se on vaarallinen? Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) on ehdotettu kansainvälinen, väärentämisenvastainen kauppasopimus immateriaalioikeuksien standardisoinniksi osallistuvien maiden välille.

Sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä väärennettyjen tuotteiden sekä tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin levitystä sopimusmaissa. Sopimusneuvotteluja on käyty Euroopan komissiossa suljetuin ovin, eivätkä neuvottelujen asiakirjat ole olleet julkisia. Suomi allekirjoitti ACTA-sopimuksen 22 muun EU-maan joukossa tammikuun lopussa. Sopimus vaatii kuitenkin vielä kansallisten parlamenttien hyväksynnän.

Yleisesti niin keskustelufoorumeissa kuin blogeissakin on virinnyt soraääniä ja huolestumista miten sopimus vaikuttaa ihmisoikeuksiin ja yksityisyyteen. Kuinka ACTA vaikuttaisi mm. vapaiden ohjelmistojen levittämiseen ja käyttämiseen. ACTA on laadittu salamyhkäisesti ja sopimuksen kohdat ovat laadittu niin väljäksi että vaikka asiantuntijoiden mukaan sopimuksen suorat vaikutukset Suomeen jäänevät vähäisiksi kuitenkin käytännössä sopimus koskee myös internetissä jaettuja sisältöjä ja se rajoittaa ilmaisunvapautta ja oikeutta saada tietoa.

 

Muutama erinomainen kirjoitus aiheesta:
Satu Hassin Euroblogi: Hyvä tarkoitus ei pyhitä huonoja keinoja. – http://jaam.me/fs
Effi: Ei SOPAa eikä ACTAa Suomeen. – http://jaam.me/ft

 

Jälleen on aika toimia!
– Levitä sanaa sosiaalisessa mediassa, blogaamalla etc.
– Allekirjoita vetoomus
– Aina on erinomainen syy kuulua Effi:n. Jäseneksi voit hakea täällä.
– Tätä merkintää voi vapaasti linkittää pitkin poikin