LVM-sorkkimista

Olen viime aikoina ollut erityisen paljon Linuxin parissa. Alkujaan oli tarkoituksena asentaa Fedora 13 testauskäyttöön, mutta kun sain järjestelmän toimimaan hyvin innostuinkin sitä käyttämään täysipäiväisesti. Ongelmaksi muotoutui varsin nopeasti se, että asennusvaiheessa varasin /home-osiolle liian vähän tilaa ja nyt monen moisia sovelluksia testailtuani ja asenneltuani alkoi rajallinen tila tuottamaan ongelmia. Siispä mikä avuksi?

Fedora 13:ssa on käytössäni looginen taltiohallinta eli Logical Volume Management (LVM), joka mahdollistaa massamuistilaitteiden tallennustilan varaamisen joustavammin kuin perinteiset osiointitavat. Perinteiseen osiointiin tottuneena olin tovin sormi suussa tämän kanssa, mutta homma hoituikin yllättävän pienellä askartelulla. Koska en halunnut alkaa sorkkimaan olemassa olevaa levyä tuuppasin koneeseeni uuden kiintolevyn, jonka haaveilin lisääväni lisätilaksi /home:n. Uusi levy tunnistettiin ja gparted:lla tein sille yhden ison ext4-osion, joka näkyi järjestelmässäni sda1:n

Seuraavaksi oli ideana saada uuden levyn tila käyttööni osaksi /home:a. Ensimmäisenä tarvitaan työkalu nimeltään: Logical Volume Manager (yum install system-config-lvm ), jolla voi tarkastella olemassa oleviä taltioryhmiä (VG-Volume Group) ja taltioita (LV Logical Volume). Halusin siis lisätä uuden levyni koko vapaan tilan /home:lle, joka sijaitsee taltioryhmässä vg_darkwing loogisena taltiona nimeltään lv_home. Hommaan käydään käsiksi seuraavin komennoin päätteessä:

Ensimmäisenä uusi levy muutetaan fyysiseksi taltioksi komennolla pvcreate
# pvcreate /dev/sda1
Physical volume "/dev/sda1" successfully created

Seuraavaksi se tulisi lisätä taltioryhmään (Volume Group). Systeemissänihän se oli vg_darkwing
vgextend vg_darkwing /dev/sda1
Volume group "vg_darkwing" successfully extended

Uusi fyysinen taltio on nyt lisätty taltioryhmään vg_darkwing ja sen tila voidaan varata olemassa olevalle loogiselle taltiolleni lv_home (logical volume). Apuun rientää työkalu joka tottelee nimeä lvextend, jotta tiedämme minkä verran uudella levyllä on tilaa käytettävissä käytämme ensin komentoa: pvdisplay
# pvdisplay /dev/sda1
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sda1
VG Name vg_darkwing
PV Size 149.05 GB / not usable 18.00 MB
Allocatable yes
PE Size (KByte) 32,00 MiB
Total PE 4769
Free PE 4769
Allocated PE 0
PV UUID WuW0eO-uezo-JSGF-CUHQ-bxRR-qDBl-jdpdTj

…ja suin päin koko 149 GB käyttöön, joten loitsimme komentaen:
# lvextend -L+149G /dev/vg_darkwing/lv_home
Extending logical volume lv_home to 197.06 GB
Logical volume lv_home successfully resized

Viimeinen työvaihe on tiedostojärjestelmässä olevan loogisen taltion muuttaminen niin, että se hyödyntää uuden lisätyn tilan. Tähän käytämme komentoa: resize2fs
# resize2fs /dev/vg_darkwing/lv_home
resize2fs 1.41.10 (10-Feb-2009)
Filesystem at /dev/vg_darkwing/lv_home is mounted on /home; on-line resizing required
old desc_blocks = 4, new_desc_blocks = 13
Performing an on-line resize of /dev/vg_darkwing/lv_home to 51658752 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vg_darkwing/lv_home is now 51658752 blocks long.

…ja homma oli näin helposti ja kivuttomasti selvä ja lisäämäni uusi levy ja sen tila on nyt osa loogista taltiota: lv_home. Toimivuuden voi tarkistaa komentamalla päätteessä: # df -h

Ei Kommentteja

Comments Closed